Nusimeskime kaukes
Nuo veidų
Ir nuo sielų.
Tegul širdys
Meilėje plaka.
Tegul trykšta
Gėrio šaltiniai
Iš mūsų sielų gelmių.
Pažvelkime
Žvilgsniais
Žvaigždėtais
Žmogus į žmogų,
Mylimas į mylimą,
Artimas į artimą.
Eikime į gyvenimą
Be kaukių,
Atvira siela -
Atvira širdimi.
Gyvenkime
Meilėje...