Nakties
Bemiegės mintys
Klaidžiojo
Tuščioj erdvėj.
Žvaigždžių
Girliandos
Švietė naktyje
Ir keistas
Skrydžio pojūtis
Trumpam sapne
Mane aplankė.
Jausmų
Sparnus ištiesę
Lyg nakties
Paukščiai
Skridom mes abu.
Kai sapnas
Trumpas baigės,
Minčių bemiegių
Nerimą
Ir laiko slinktį
Aš dar skaudžiau
Jaučiau...