Kai naktis
Tavo langus
Uždengs
Juodu vualiu,
Kai šešėliai
Išeis į tamsą,
Tarp tavęs
Ir manęs,
Tarp to
Kas buvo ir bus,
Plytės mano
Ir tavo beribis
Žvaigždėtas
Meilės dangus.