Purpurinis
Ryto vualis
Dengia žemę,
Dengia jausmus.
Ir tas mistinis laikas,
Lyg vaikystėj girdėta
Tėvų sudainuota daina
Taip giliai į mane
Įsismelkus,
Kad ir džiaugsmą
Ir skausmą
Jaučiu širdimi.
Purpurinis
Ryto vualis.
Vėjo mostas
Ir jo jau nėra.
Bet širdyje išliks
Šis mistinis rytas
Lyg vaikystėj girdėta
Tėvų sudainuota daina
Šį rytą sugrįžus
Purpurinės aušros
Supama...