Mano eilės
Ir maldos
Į dangų nekyla.
Jos eina žeme.
Mano eilės
Lyg Nojaus balandis
Iš tolimo kranto
Gerąją žinią –
Mirtos šakelę atnešęs,
Neša mano jausmus.
Mano eilės
Ir maldos
Į dangų nekyla.
Į tavo mylinčią širdį
Ieškodamos kelio
Jos eina mūsų
Gimtąja žeme.