Lietus už lango
Meldžias rudeniui.
Klajoja vėjas
Ištuštėjusiais laukais.
Per sielos dykuma
Lyg piligrimai 
Šventą žemę,
Praeina liūdnos
Rudeninės
Mano mintys.
Lietus už lango 
Meldžias rudeniui.
Girdžiu kaip lapas
Krisdamas
Užgroja rekviem,
Kaip paukščiai 
Išskrisdami
Žvaigždynuose išbarsto
Rudeninį mano 
Laiką.