Velykų ankstų rytą
Mus budina varpai bažnyčių.
Ir jų varinis skambesys
Į mūsų širdis,
Į mūsų sielas
Lyg svečias
Laukiamas atklysta.
Įsiklausykim
Į švento ryto tylą,
Į skambesį varpų.
Išgirskim kaip didingai
Atgimimo himnas
Velykų rytą skamba.
Pajuskim džiaugsmą
Sielose ir širdyse.
Pamirškim nuoskaudas,
Gyvenkim meilėje.
Dilin, dilin Velykų rytą
Didingai skamba
Varpai bažnyčių
Ir kviečia mus gyventi
Ir mylėti.