Mintis
Viltis
Meilė
Saulė
Žolė
Skrydis
Paukštis
Eilėraštis
Tikėjimas
Virpėjimas
Nuogumas
Tvirtumas
Laukimas
Bėgimas.
Keista dėlionė
Keista vilionė.
Noriu jausti tavo
Kūno virpėjimą,
Noriu jausti
Tavo švelnumą,
Noriu jausti 
Tavo meilę.