Prisėskim, broli,
Ant slenksčio, prisėskim,
Į vakaro žeme pažvelkim.
Paklausykim lakštingalų
Ir griežlių gergždinčių
Smuiko garsų...
Tie garsai iš vaikystės,
Jie tokie tolimi
Ir tokie artimi...
Saulė leidžias
Virš iškirsto miško,
Kur jaunystėj klajota
Samanotais takais.
Tik gailėtis to, kas buvo,
Broli mano, nereikia.
Prisėdę ant slenksčio
Vaikystės namų
Paklausykim
Kaip lakštingalos suokia.
Kaip griežlės griežia
Savo smuikais
Smagiai...