Dangus paniuręs,
Diena pilka
Ir mano mintys
Pilkos niūrios.
O kaip norėčiau
Išvysti saulę ir tave,
Bet tu toli,
Tam pasiklydusiam laike,
O saulė klajoja dausose.
Diena pilka
Ir mano mintys
Pilkos niūrios...
Gal jau vėlu tikėtis
Tavo meilės
Ir laukti rudenio
Šviesos...
Ruduo gamtoje,
Ruduo gyvenime,
Tik daug spalvų,
O šilumos nėra.
Bet aš dar laukiu
Saulės ir tavęs.