Aš į tylą
Lyg vandenį brisiu.
Ir tylos, lyg šaltinio
Vandens atsigėręs,
Apmąstymų transe
Paskęsiu lengvam,
Kad į dieną išėjęs
Tave mylimą susitikčiau
Ir galėtumėm džiaugtis mes
Meilės diena nuostabia.
Aš į tylą
Lyg vandenį brisiu.
Toj tyloj aš tavęs,
Mylima, nesutiksiu.
Dar anksti, dar tik saulė
Nubudusi prausias rasom,
Kad galėtų pasveikinti
Pasaulį ir mus 
Su meilės diena.