Saulėtekio gaisrai
Rytuose dega,
Aušrinė tolsta palengva,
O aš, pakilęs
Iš sapnų pasaulio,
Prašau tavęs:
Neleisk nutilti
Mano lyrai.
Mylėdamas tave,
Aš apdainuosiu meile
Žemę gimtą,
Gyvenimą ir viltį.
Tik tu mylėk mane,
Tik tu neleisk nutilti
Mano lyrai...
Kas tu esi, ilgai lauktoji,
Mano mūza?
Moteris? Tėvynė?
Tebus šį rytą paslaptis...