Kai žodžių neliks,
Mes kalbėsimės mintimis,
Kai minčių neliks,
Mes kalbėsimės akimis,
Kai akys užges,
Mes kalbėsimės 
Širdžių kalba.
Kai širdys sustos,
Mes kalbėsimės
Žvaigždžių kalba,
Kai žvaigždės užges, 
Mes kalbėsimės 
Amžinybės tyla.