Mes lyg medžiai
Į gyvenimus savo
Įleidžiam šaknis.
Kasdiena vis giliau
Ir giliau
Reikia skverbtis,
Kad galėtum
Iš gyvybės šaltinio
Vandens atsigert.
O kai audros atūžia
Ir mes krentam
Lyg medžiai
Žaibų pakirsti
Ant džiūstančių
Mūsų šakų,
Mirties paukščiai nutūpę
 Rekviem
Gieda liūdnai.
Mes lyg medžiai -
Ieškom saulės,
Vandens
Ir krentam
Žaibų pakirsti...