Meilės vakaras
Kvepėjo
Mylimos moters
Plaukais
Ir gundančiu
Kūno
Aromatu.
Užmigdamas
Ant lūpų
Jaučiau
Jos saldų
Lyg laukinių
Bičių medus
Bučinį...