Tik nuotrupos,
Tik šukės
Minčių,
Jausmų,
Sugulę popieriaus
Pageltusiam lape,
Bando rasti
Savo vietą
Gyvenime.
Kartais
Lyg tėvų
Namų duris
Praveriu
Senus užrašus,
Perskaitau
Pageltusias mintis
Ir paleidžiu
Į gyvenimą...