Korta mesta.
Lemties būrėjos
Rankose likimas...
Ar tik iliuzija
Ir baimė
Atversti
Kortą paskutinę.
Kas ten anapus?
Viltis?
Mirtis?
Ugnis?
Ar pelenais
Virš žemės
Išbarstyta atmintis...
O gal gyvenimas
Ir meilė?
Korta mesta.
Lemtis būrėja
Atverčia kortą
Paskutinę...