Vėjas nunešė
Ištartą žodį.
Mintis ištirpo
Lyg sniegas.
Išgąsdintas
Paukštis pakilo, 
Nuskrido...
Žemės gravitaciją
Jausdamas
Klausiau savęs...
Buvo... nebuvo
Gyventa...