Birželio 12-ąją,
Kai tėvą
Lydėjau į kapus.
Dangumi iš vakarų
Į rytus, jo sielą
Nešdami       
Į amžinybę,
Plaukė balti
Debesys.
Kelias į kapus
Buvo toks trumpas –
Kaip tėvo
Gyvenimas.
Šiandien
Birželio 12-oji.
Balti debesys
Plaukia iš rytų
Į vakarus.
Laukiu – 
Gal į vakarą
Atneš jie tėvo rašytą
Laišką iš anapus.