Sukausto
Baimės nuojauta,
Kai žingsnį
Žengdamas
Į nežinią,
Į prarają
Būties krenti...
Pasiekę dugną –
Jausmų, būties,
Pakilti bandome.
Ir laukiam
Prašviesėjimo
Lyg pašvaistės
Pilnaties...
Tik baimės
Nuojautą įveikę,
Mes galime
Išbristi iš pilko
Kasdienybės
Liūno...