Balta linija dalija
Kelią į dvi kryptis.
Pirmyn atgal.
Į dvi puses: kairę – dešinę.
Kuria puse, kuria kryptimi
Eiti į gyvenimą?
O gal eiti tiesiai
Balta linija...
Balta spalva:
Balti krikšto marškiniai,
Baltas nuotakos nuometas,
Baltos įkapės...
Kiek baltos spalvos
Žmogaus gyvenime,
Kur tarp balta juoda,
Tarp džiaugsmo ir skausmo
Pustonių gama...
Balta, balta.
Ir purvinos pėdos
Sniege, o gal sieloje...
Kas jas paliko?
O gal tai mūsų pėdos,
Paliktos savo ir sutiktų
Žmonių gyvenimuos...