Girdžiu,
Kaip pilnaty.
Pasėtas grūdas kalas,
Kaip tiesiasi į saulę
Želmenys pirmi,
Kaip beržo žirginai
Varpeliais skamba,
Kaip džiaugsmingai plaka
Pavasario sulaukusio
Žmogaus širdis.
Jaučiu, kaip atgimstančios
Gamtos svaigumas
Užlieja sielą,
Kūną ir jausmus.
Pavasaris  - žydėjimo
Vilties ir atgimimo metas,
Ant vyturio
Sparnų sugrįžęs,
Priklaupęs
Pabučiuoja žemę,
Paglosto medį
Ir nusišypso žmogui
Šypsena aušrų...