Saulės spindulys
Lyg skustuvas
Perrėžė dangų.
Padalinęs
Jį į šviesą ir tamsą,
Dingo miško tankmėje,
Kur sukeldamas nerimą,
Ironiškai
Nusikvatojo apuokas.
Šis rytas man buvo
Šaltas ir svetimas...
Nes tu buvai
Toli nuo manęs.
Net mintimis
Man buvo sunku
Tave apkabinti...