Žinau, neras užuovėjos
Klaidžiuose
Labirintuose būties
Nerimastinga mano siela.
Ir klaidžios ji
Lyg pasmerktoji,
Ramybę mano drumsdama.
Likimas lyg pajacas
Juoksis iš manęs
Ir siūlys už grašius
Netikrus jausmus.
Išdavystės įskaudinta
Širdis lyg vėjo
Genama vilnis
Krūtinėje blaškysis.
Ir eisiu aš lyg neregys,
Ieškodamas tyrų jausmų
Ir meilės pirmapradės,
Kai žvilgsnis
Mylimo žmogaus
Lyg žaibas perskrodžia,
Kai žodis myliu skamba
Lyg dangaus varpai.