Užgęsta
Žvaigždės danguje.
Galaktikos išnyksta.
Iš gyvenimo
Išeina žmonės
Sutikti...
Prisiminimų
Šleifas pasąmonėj
Lyg kometos
Skrydis danguje
Išnyksta
Palengva...
Tik laikas
Nei pradžios,
Nei pabaigos
Neturi...