Seniai
Nebuvo lietaus...
Purvina žemė.
Purvini medžiai.
Purvinos mintys.
Purvina siela.
Purvina kasdienybė...
Kai lis,
Lyg vaikystėje
Išbėgsiu į lietų,
Jausdamas
Dangišką palaimą
Ir troškimą
Augti, augti,
Stovėsiu, stovėsiu...
Gal išaugs sparnai?