Mano žvilgsnis skęsta
Tavo akių gelmėje.
Tavo delnai telpa
Mano delnuose.
Mano džiaugsmas susilieja
Su tavo džiaugsmu.
Tavo ašaros bučiuoja
Mano lūpas.
Kaip gerai, kad esi,
Kad mūsų širdys
Plaka vienu ritmu –
Meilės ritmu.
Tad suglauskime delnus,
Tad suglauskime širdis,
Ir žvilgsniuose
Vienas kito paskendę
Pajuskim,
Kaip džiaugiasi mintys,
Kalbėdamos
Meilės žodžius.