Parašysiu
Malonės prašymą
Dievams,
Kad leistų
Dar šalia tavęs pabūti.
Kad leistų
Pasidžiaugti
Tavo meile, švelnumu.
Kad leistų
Dar ilgai girdėti
Tavo juoką.
Kad leistų
Gyvenimo metus –
Lyg paskutinę
Duonos riekę –
Su tavim dalintis.