Suvokdamas,
Kad ateityje 
Ateities nėra,
Su liūdesiu
Išeinančias iliuzijas
Palydžiu.
Žinau, kiek šauktum,
Kiek viliotum,
Nebegrįš jos,
Bet širdyje
Meilės gyvastį
Jaučiu.
Ji šviečia
Lyg žiburėlis
Tamsoje...
Ir tau – lyg Orfėjas
Euridikei –
Meilės rašau
Eiles...