Iš nakties sapnų,
Iš priešaušrio tylos,
Iš ryto giesmių,
Iš dienos skubėjimo,
Iš vakaro nuovargio,
Iš žiemos pūgų,
Iš pavasario žydėjimo,
Iš vasaros brandos,
Iš rudens spalvų,
Iš meilės ir ilgesio,
Iš džiaugsmo
Ir skausmo,
Iš vilties ir nevilties
Likimas kuria,
O lemtis vaidina
Mūsų gyvenim
Misteriją...