Naktis.
Pūga už lango.
Vėjas
Lyg vienuolis,
Užsimetęs
Juodą abitą,
Meldžiasi
Tamsoje.
Ir skamba
Nakties laike
Vėjo ir pūgos
Kalbama
Malda,
Į amžinybės
Maldą
Panaši...