Atminties rūke
Praeities išnyksta
Siluetai.
Praeina žmonės,
Šešėliais virsdami.
Į praeitį pažvelgęs,
Savo priedermę
Ir dabartį
Suvokt gali.
Ar buvo klaidos
Praeity? 
Jas laiko dulkės
Užpustė palengva...
Tik skauda
Jų žaizdos –
Stigmos
Širdyje...