Užgeso vakaruose
Smaragdinės žaros.
Ironiškai šypsojos pilnatis.
Vasarvidžio nakties
Polemiškas peizažas
Išsvajotą meilės naktį
Užpildė vienatve...
Nei rankų mylimų,
Nei lūpų bučinių.
Tik liepų žydinčių
Kvapai ir paukščių
Giesmės paryčiais
Lyg išsvajoti
Tavo bučiniai
Mane nubudins.
Žinau, ir tu šiąnakt
Gyvensi meile, laukimu
Ir sugrįžimo mano lauksi.
O kai išauš diena,
Mūsų meilės
Dangaus beribėj
Sferoj susitiks – 
Kaip susitinka pakilę
Skrydžiui paukščiai.