Buvo kelias – dabar laukas.
Buvo galukaimy kryžius –
Dabar išaugęs beržas ošia.
Buvo miškas – dabar plynė.
Buvome mes – dar esantys,
Bet retai sugrįžtantys
Ten, kur bėgo kelias,
Kur stovėjo kryžius,
Kur vakarais vėjas
Miško vargonais grojo.
Ten, kur išėjusių kaimų,
Išėjusių vienkiemių,
Išėjusių žmonių
Atmintis smilgomis
Vėjyje supasi...