Virš žemės, skęstančios
Pilnaties šviesoje,
Žvaigžde sapne skridau.
Virš manęs žvaigždynų
Diademos švietė,
O mano mintys
Buvo ten žemai, 
Kur gimtas sodžius
Toks vienišas
Skendo sidabrinėj
Pilnaties šviesoj.
Sapne jaučiau nostalgišką
Gimtinės trauką,
O rytuose jau aušo,
Ir mano sidabrinis sapnas,
Ir mano žvaigždėtas skrydis
Saulei patekėjus baigės.
O taip norėjau
Mylimą moterį
Sapne sutikti
Ir jai žodžius
Myliu tave 
Ištarti...