Toks sakralinis grožis
Vėlyvo rudens.
Toks sakralinis
Medžių nuogumas –
Lyg apnuoginta
Siela žmogaus.
Debesys baltas drobes
Audžia danguje.
Šarmotais laukais
Sakralinė braido tyla.
Ir esu aš laimingas,
Ir esu aš turtingas,
Kad galiu su tavim
Lyg dieviška mana,
Meile ir sakraliniu
Grožiu dalintis
Rudens...