Jau aušta palengva.
Rytuos aušra
Rausvom spalvom
Nudažė dangų smaragdinį.
Virš horizonto Venera,
Lyg moteris laiminga,
Mėnulio jauno
Supas glėbyje.
Toks keistas
Laiko virsmas
Prieš saulėtekį gamtoje,
Kai širdimi ir siela pajunti
Gyvenimo
Ir meilės prasmę.
Toks keistas sambrūzdis
Jausmuose.
Tokia keista spalvų gama
Paletėje dangaus