Rasos ašara.
Lietaus lašas.
Vandens gurkšnis.
Rankos, rieškučiomis
Iš gyvybės šaltinio
Semiančios vandenį,
Paglosto gimusio
Vaiko galvą,
Palydi į gyvenimą,
Apkabina mylimą,
Akis amžinybei
Užmerkia,
Lūpas,
Kuždančias „sudie“,
Suvilgo...
Rasos ašara –
Vandens lašas – 
Gyvybės pradžia
Ir pabaiga:
Gėlei, medžiui,
Paukščiui, žmogui,
Žemei...