Talžo žemę
Lietus.
Vienišas lapas,
Lyg paklydusi
Siela,
Skrenda
Į tamsą.
Lietumi ir vėju
Rudens vakaras
Beldžiasi
Į mano
Ir tavo
Laiką.
Atverkime
Širdis meilei.