Žvaigždė  vakarė
Lyg meilės deivė Venera
Virš horizonto šviečia.
Jos laikas  - amžinybė.
Ir vienišumas jos lemtis.
Šalta šviesa žvaigždės
Lyg deivė Venera
Į žeme  žvelgia.
O kosmoso vėjai,
Orakulo žodžiais prabilę,
Meilės žvaigždę Venerą
Sūpuoja ūkų pataluos.
O žemėje mylinčios širdys
Lyg dieviškos taurės
Prisipildo meilės šviesos.
Ir vienišą žvaigždę
Pasirenka kelrode
Meilės žvaigžde...