Ugnis šildo
Ir degina,
Ugnis suteikia
Viltį gyventi
Ir pasmerkia
Mirčiai...
Kai būna šalta,
Kai ugnis nešildo,
Sušilti sielos
Ir kūno
Aš ateinu
Į mylimos
Moters laiką.
Kai sudegsiu,
Mano atmintį
Pelenais išbarstys
Ir bėgančios upės,
Ir ošiantys miškai
Kartos mano
Vardą...