Mėnesienos taku

Mūsų mintys

Iš sapnų painaus

Labirinto išėjo.

Žalioje žolėje

Liko brydė,

Nakties palikta.

Kai nubusi, išeiki

Aušros pasitikti

Ir sielą nuplauki

Sidabro rasa.

Nesimelski

Aušrinei. Ji – 

Bejausmė žvaigždė. 

O į dangų

Iškėlus rankas

Ištarki žodžius  

Aš laiminga

Esu...