Virš mano

Tėviškės laukų

Gandrai ratus

Vėl suka.

Praskrenda

Virš bažnyčių

Ir nutupia

Ant ąžuolo

Vidur laukų.

Gandrai ratus

Vėl suka.

Jų skrydis – 

Pranašas rudens.

Juodai baltą

Ilgesį palikę,

Per Baltramiejų

Gandrai  išskris.

Išskris ir vasara

Su jais...