Jau greit saulėtekio šviesa

Lyg rojaus paukštė

Virš žemės nuplazdens.

Užleisdamos daungaus teatro

Sceną saulei,

Šviesos artėjimą 

Pasveikins žvaigždės.

Šviesa, šviesa... 

Jos artėjimą

Pasveikinsim ir mes.

Paskui išeisime gyventi,

Kol vakarop, kai

Žaros danguje liepsnos,

Saulėlydžio taku 

Sugrįšim į namus.

Vienus ten pasitiks

Jaukumas, šiluma ir meilė,

Kitus- tik vienuma

Ir tuštuma

Ar skaudi vienatvė dviese...

Smaragdinis dangus

Jau šviečia rytuose

Ir aušra lyg plaštakė

Plazdendama

Meldžiasi saulei.