Nuo prarasto rojaus laiko,

Nuo Ievos ir Adomo

Nuodėmingos meilės akto

Didžioji meilė

Žemėje gyvena.

Vadinam meile

Keistą jaudulį širdyje,

Pirmą bučinį ir aistrą, 

Tik MEILĘ Didžiąją 

Surast gyvenime sunku. 

Bet kai į širdį lyg cunamis

Didžiosios meilės

Plūsteli banga,

Ramybę sieloje

Ir kūne prarandi...

Laikui keičiantis,

Keičiasi ir meilės cenzas – 

Išmokstame mylėti

Ir atleisti.

Ir tik likimo pateptiesiems

Didžiąją meilę 

Gyvenime patirti lemta...