Pažvelkim į pasaulį

Plačiai

Atmerktomis

Akimis.

Tegul pakinta

Egzistencinė

Gyvenimo prasmė

Ir laiko sąvoka.

Ieškokime

Prasmės

Ne šlovėje,

O meilėje.

Mylėkim žmogų, 

Tik jo negarbinkim

Lyg Dievo.

Pažvelkim į pasaulį

Plačiai

Atmerktom akimis.

Aplinkui

Tiek šviesos

Ir meilės...