Kas mes prieš laiką?

Tik dulkės,

Vėjo pustomos.

Tik snaigės žemės,

Tirpstančios delnuos.

Kas mes prieš laiką?  

Atsakymo nėra. 

Kiekvienas savo

Laiko slinktį

Jaučiam...

Ne smėlio laikrodis – 

Širdis skaičiuoja

Mums skirtą laiką.

O kai širdis sustoja,

Nutrūkusi

Gyvenimo styga

Liūdnai suskamba

Artimųjų širdyse...

Kas mes prieš laiką?

Tik žmonės,

Gyvenantys

Savo laike...