Kiekvienas sau mes 

Esam Dievas ir kūrėjas.

O į sielą vartus atvėrę,

Įžengiame į asketiškos

Vienatvės ir vitališkos

Tylos pasaulį.

Tik tyloje gali girdėti

Savo sielos balsą.

Tik tyloje širdis

Stipriau iš meilės plaka.

Tik tyloje likimo

Žingsnius išgirsti.

Tyla man panaši

Į dievišką

Tyrų jausmų 

Pasaulį...