Vėjas pusto

Ne sniegą, ne smėlį – 

Pusto sudegusio

Laiko pelenus...

Gal išbarstyti juos

Ant tikėjimo žiedų,

Ant vilties pumpurų,

Kad kiekviena 

Gyvenimo diena

Žydėtų vilties

Tikėjimo ir meilės

Žiedais?