Šią naktį vėjas

Beržų klavišais

Mėnesienos

Sonatą grojo,

O pilnatis choralus

Mums giedojo.

Ir ėjom mes

Per baltą

Sniego lygumą

Ieškodami

Nukritusių

Viduržiemio žvaigždžių.

Ir svaigom

Nuo romantiškos

Viduržiemio

Nakties

Ir meilės...